(0252) 41 91 01
Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse
 

herbetredingstermijn na gewasbescherming

De voorjaarskeuring is gestart. Wij vragen u om met de volgende zaken rekening te houden: Veldkeuring en gewasbescherming Tijdens de teelt van bloembollen past u gewasbescherming toe. Voor het uitvoeren van de veldkeuring hanteert de BKD een herbetredingstermijn van 8… Lees verder →

Canna-keuring VS en Canada

Het bestuur van de BKD heeft het advies voor de invulling van de keuring van Canna’s op Canna Yellow Mottle Virus (CYMV) voor VS en Canada overgenomen. Deze keuring bestaat met ingang van 2014 uit een opplantmonsterkeuring en een veldkeuring.… Lees verder →

Nieuw aangemelde Japancultivars 2014

Voorwaarde om bloembollen van bepaalde gewassen naar Japan te kunnen exporteren, is dat de cultivars tijdens het jaarlijkse bezoek van de Japanse inspecteurs moeten worden goedgekeurd. Hieronder een koppeling naar de nieuw aangemelde cultivars van de gewassen Tulipa, Hippeastrum en… Lees verder →

Norm voor Dickeya in hyacint

Het bestuur van de BKD heeft het advies van de KAVB-productgroep hyacint voor een norm bij de verplichte toets op Dickeya van partijen bestemd voor werkbollen overgenomen. De norm is maximaal 0,57%. Voor twee categorieën geldt deze verplichte toets niet:… Lees verder →

Norm voor gewasvermenging bij narcis

Het bestuur van de BKD heeft het advies van de KAVB-productgroep narcis overgenomen met betrekking tot een norm voor gewasvermenging in partijen narcis. Bij te velde overschrijden van de norm voor vermenging, wordt de klassering opgeschort. Na uitvoering van de… Lees verder →

Jaarverslag 2013; BKD blijft vernieuwen

Hoge leeftijd geen belemmering voor vernieuwing Klik hier om het jaarverslag te bekijken. Het jubileumjaar 2013 is door de 90-jarige BKD conform begroting afgesloten. Het algemeen bestuur stelde op 12 maart jl. de jaarcijfers van de BKD vast. In het… Lees verder →

Nieuwe specialisten service center

De BKD keurmeesters John van Haaster en René Ras zijn per 1 februari 2014 beiden aangesteld voor de parttime functie van specialist op het service center. Zij vervangen daarmee Nico Heemskerk, die eind 2013 met pensioen ging. Met de aanstelling… Lees verder →

Intentieverklaring Lelie 2.0

De organisatoren van Lelie 2.0 hebben de BKD gevraagd om de volgende documenten op de website te plaatsen: Lelie 2.0 Samengevoegde protocollen Intentieverklaring Lelie 2.0

Algemene voorwaarden BKD

Op de relatie tussen u als teelt- of handelsbedrijf en de BKD zijn verschillende bepalingen en afspraken van toepassing. Deze bepalingen en afspraken zijn verweven in de uitvoering van werkzaamheden en verwoord in diverse documenten, maar waren voorheen niet op… Lees verder →